Wyau'n Troelli

Adnoddau Cymraeg for 5-11 11-14


Yr hyn sydd ei angen arnoch

  • Wÿ amrwd 
  • Wy wedi'i ferwi'n galed

Cyfarwyddiadau

  1. Yn gyntaf, troellwch yr wy sydd wed'i ferwi'n galed. 
  2. Stopiwch ef a gadewch  iddo'n syth.
  3. Gwyliwch beth sy'n digwydd.
  4. Nawr, troellwch yr wy amrwd.
  5. Stopiwch ef a gadewch  iddo'n syth.

Canlyniadau ac Esboniad

Mae'r wy yn dechrau troelli! Nid yw'r melynwy a'r gwynwy wedi'u cysylltu â'r plisgyn, felly maent yn dal i symud pan fyddwch yn stopio'r wy amrwd. Gofynnwch i ffrind gymysgu'r wyau, a defnyddiwch y tric i wahaniaethu rhyngddynt.

Limit Less Campaign

Support our manifesto for change

The IOP wants to support young people to fulfil their potential by doing physics. Please sign the manifesto today so that we can show our politicians there is widespread support for improving equity and inclusion across the education sector.

Sign today