Wyau'n Troelli

Adnoddau Cymraeg for 5-11 11-14


Yr hyn sydd ei angen arnoch

  • Wÿ amrwd 
  • Wy wedi'i ferwi'n galed

Cyfarwyddiadau

  1. Yn gyntaf, troellwch yr wy sydd wed'i ferwi'n galed. 
  2. Stopiwch ef a gadewch  iddo'n syth.
  3. Gwyliwch beth sy'n digwydd.
  4. Nawr, troellwch yr wy amrwd.
  5. Stopiwch ef a gadewch  iddo'n syth.

Canlyniadau ac Esboniad

Mae'r wy yn dechrau troelli! Nid yw'r melynwy a'r gwynwy wedi'u cysylltu â'r plisgyn, felly maent yn dal i symud pan fyddwch yn stopio'r wy amrwd. Gofynnwch i ffrind gymysgu'r wyau, a defnyddiwch y tric i wahaniaethu rhyngddynt.

IOP DOMAINS Physics CPD programme

Energy CPD videos

Our new set of videos gives teachers and coaches of physics a preview of the training we offer ahead of this term's live support sessions.

Find out more