Plymiwr Sos Coch Cartesaidd

Adnoddau Cymraeg for 5-11 11-14

Yr hyn sydd ei angen arnoch

  • Potel blastig 2 litr
  • ‘Blu Tack’
  • Powlen o ddŵr 
  • Pecyn bach o sos coch

Cyfarwyddiadau

  1. Rhowch y pecyn bach o sos coch mewn powlen o ddŵr i weld a yw’n arnofio ar ei sefyll – os nad ydyw, rhowch ychydig o ‘Blu Tack’ ar ei waelod.
  2. Llenwch y botel 2 litr i’r top â dŵr. 
  3. Gwthiwch eich plymiwr sos coch i mewn drwy wddf y botel.
  4. Rhowch y top ar y botel yn dynn, gwasgwch y botel yn galed a gwyliwch eich plymiwr yn plymio.

Canlyniadau ac Esboniad

Mae'r plymiwr yn suddo pan fyddwch yn gwasgu'r botel, ac yn codi pan fyddwch yn rhoi'r gorau i'w gwasgu.

Gair o gyngor: Os nad yw eich plymiwr yn plymio, neu os yw'n suddo heb godi, dylech roi mwy neu lai o 'Blu Tack' ar y pecyn sos coch. 

Mae gwasgu’r botel yn gwasgu popeth sydd ynddi, gan gynnwys y swigod aer sydd yn y pecyn bach o sos coch. Wrth i folecylau’r aer gael eu gwasgu, mae’r pecyn bach yn mynd yn fwy dwys na’r dŵr ac yn suddo. Beth sy’n digwydd pan fyddwch yn rhoi’r gorau i wasgu’r botel?

2023 IOP Awards

Teachers of Physics Awards

Recognising and celebrating outstanding contributions to the field of physics education.

Learn more