Lamp Lafa

Adnoddau Cymraeg for 5-11 11-14


Yr hyn sydd ei angen arnoch

  • Gwydr mawr
  • Lemonêd (neu ddŵr byrlymog)
  • Cnau daear (neu resins)

Cyfarwyddiadau

  1. Yn gyntaf, llenwch y gwydr â lemonêd.
  2. Trowch y lemonêd am funud neu gadewch iddo fynd ychydig yn fflat. 
  3. Gollyngwch rai cnau daear i mewn i'r gwydr. 

Canlyniadau ac Esboniad

Bydd y cnau yn codi i'r wyneb ac yn disgyn eto, fel mewn lamp lafa. Bydd swigod nwy yn tyfu ar y cnau daear, gan achosi iddynt godi i'r wyneb.  Pan fyddant yn cyrraedd yr wyneb, bydd y swigod yn byrstio a bydd cnau daear yn disgyn eto.

2023 IOP Awards

Teachers of Physics Awards

Recognising and celebrating outstanding contributions to the field of physics education.

Learn more