Gwn Dŵr Gwelltyn

Adnoddau Cymraeg for 5-11 11-14


Yr hyn sydd ei angen arnoch

 • Gwelltyn
 • Ffrind
 • Pren mesur
 • Siswrn
 • Tâp gludiog
 • Soser o ddŵr

Cyfarwyddiadau

 1. Y sialens yw codi'r dŵr o'r soser gan ddefnyddio gweltyn ond heb sugno.
 2. Gan ddefnyddio eich pren mesur, torrwch eich gwelltyn yn ddau ddarn: un 3cm o hyd a'r llal yn 5cm o hyd.
 3. Unwch y darnau â thâp gludiog ar hyd un ochr fel eu bod yn llunio ongl 90 gradd, ond gadewch y ddau ben yn agored.
 4. Gosodwch ben byrraf y gwelltyn yn y soser o ddŵr.
 5. Nawr, chwythwch yn galed!

Canlyniadau ac Esboniad

Pan fydd aer yn symud, bydd y gasgedd yn gostwng. Felly, pan fyddwch yn chwythu, bydd gwasgedd yr aer ar frig y gwelltyn yn gostwng. Ond bydd y gwasgedd yr aer dros y soser yn aros yr un fath, ac felly caiff y dŵr ei wthio i fyny'r gwelltyn.

2023 IOP Awards

Teachers of Physics Awards

Recognising and celebrating outstanding contributions to the field of physics education.

Learn more