Ffon Sigledig

Adnoddau Cymraeg for 5-11 11-14


Yr hyn sydd ei angen arnoch 

  • Ffon (1m o hyd)
  • Talp o glai 

Cyfarwyddiadau

  1. Gwthiwch dalp o glai  tua maint eich dwrn ar y ffon, 20cm o’r pen.
  2. Gyda’r pen clai yn agosach at eich llaw ceisiwch gydbwyso’r ffon.
  3. Nawr trowch y ffon wyneb i waered a cheisiwch ei gydbwyso eto.

Canlyniadau ac Esboniad

Mae’n haws o lawer! Maer’r ffon yn cylchdroi’n arafach pan fydd y clai ar y top, felly mae mwy o amser i addasu a’I gadw’n gytbwys. Y pellaf mae’r màs o'r canol  cylchdro (eich llaw) arafaf mae’n cylchdroi.

Limit Less Campaign

Support our manifesto for change

The IOP wants to support young people to fulfil their potential by doing physics. Please sign the manifesto today so that we can show our politicians there is widespread support for improving equity and inclusion across the education sector.

Sign today