Ffon Sigledig

Adnoddau Cymraeg for 5-11 11-14


Yr hyn sydd ei angen arnoch 

  • Ffon (1m o hyd)
  • Talp o glai 

Cyfarwyddiadau

  1. Gwthiwch dalp o glai  tua maint eich dwrn ar y ffon, 20cm o’r pen.
  2. Gyda’r pen clai yn agosach at eich llaw ceisiwch gydbwyso’r ffon.
  3. Nawr trowch y ffon wyneb i waered a cheisiwch ei gydbwyso eto.

Canlyniadau ac Esboniad

Mae’n haws o lawer! Maer’r ffon yn cylchdroi’n arafach pan fydd y clai ar y top, felly mae mwy o amser i addasu a’I gadw’n gytbwys. Y pellaf mae’r màs o'r canol  cylchdro (eich llaw) arafaf mae’n cylchdroi.

2023 IOP Awards

Teachers of Physics Awards

Recognising and celebrating outstanding contributions to the field of physics education.

Learn more