Deintbigau Hudol

Adnoddau Cymraeg for 5-11 11-14


Yr hyn sydd ei angen arnoch 

  • Pump o ddeintbigau pren
  • Sbwng bach
  • Plât
  • Ychydig o ddŵr

Cyfarwyddiadau

  1. Torrwch y deintbigau yn eu hanner ond peidiwch â’i torri yn gyfan gwbl.
  2. Gosodwch y deintbigau ar y plât fel fod y rhannay plyg yn ffurfio siap cylch.
  3. Gwasgwch ddiferyn a ddŵr i mewn i’r canol yn ofalus. Sicrhewch ei fod yn cyffwrdd pen pob deintbig.

Canlyniadau ac Esboniad

Mae'r ddeintbigau'n symud. Yn union fel nofwyr cydamserol ! Mae’r dŵr yn gwneud i’r pren ymestyn, mae’r pennau sydd wedi eu torri yn pwyso yn erbyn ei gilydd, ac mae’r deintbig yn agor allan.

Mae’r un peth yn digwydd i ddrysau yn ystod tywydd llaith – byddant yn chwyddo ac yn mynd yn sownd.

2023 IOP Awards

Teachers of Physics Awards

Recognising and celebrating outstanding contributions to the field of physics education.

Learn more