Crib grymus

Adnoddau Cymraeg for 5-11 11-14


Yr hyn sydd ei angen arnoch

  • Crib neilon
  • Tap dŵr

Cyfarwyddiadau

  1. Agorwch y tap hyd fod  y dŵr yn llifo.
  2. Yn awr, gafaelwch yn eich crib.
  3. Tynnwch y crib drwy eich gwallt sawl gwaith.
  4. Dewch â'r crib  tuag at y dŵr yn araf, 10cm islaw'r tap.

Canlyniadau ac Esboniad

Pan fydd y crib tua 3cm i ffwrdd, bydd y dŵr yn plygu tuag ato! Mae rhai gwrthrychau, fel gwallt a phastig, yn datblygu gwefr drydanol pan gânt eu rhwbio yn erbyn ei gilydd.
Mae'r wefr yn eich crib yn denu gwefrau trydanol bach iawn yn y  moleciwlau dŵr, ac yn tynnu tuag at y crib.

2023 IOP Awards

Teachers of Physics Awards

Recognising and celebrating outstanding contributions to the field of physics education.

Learn more