Balŵn Hud

Adnoddau Cymraeg for 5-11 11-14


Yr hyn sydd ei angen arnoch

  • Potel blastig glir 
  • Beiro 
  • Balŵn (chwythwch e ychydig o droeon ymlaen llaw)

Cyfarwyddiadau 

  1. Gwnewch dwll yng ngwaelod y botel gyda'r beiro.
  2. Gwthiwch y balŵn i mewn ac estynnwch ef dros geg y botel.  
  3. Chwythwch y balŵn.
  4. Sylwch fod aer yn dod o'r twll.
  5. Gorchuddiwch y twll â'ch bys a stopiwch chwythu.

Canlyniadau ac Esboniad

Edrychwch! Mae'n acros yn llawn aer!  Wrth i'r balŵn ymestyn, gwthiodd aerr o'r botel. Mae'r gwasgedd aer yn y botel yn is na'r gwasgedd aer yn y balŵn, felly nid oedd y botel yn ddigon cryf i wasgu'r aer allan. 

We've won an award!

Teach Secondary Awards

We have been awarded 5 stars for our CPD programme.

Learn more