Balŵn Hud

Adnoddau Cymraeg for 5-11 11-14


Yr hyn sydd ei angen arnoch

  • Potel blastig glir 
  • Beiro 
  • Balŵn (chwythwch e ychydig o droeon ymlaen llaw)

Cyfarwyddiadau 

  1. Gwnewch dwll yng ngwaelod y botel gyda'r beiro.
  2. Gwthiwch y balŵn i mewn ac estynnwch ef dros geg y botel.  
  3. Chwythwch y balŵn.
  4. Sylwch fod aer yn dod o'r twll.
  5. Gorchuddiwch y twll â'ch bys a stopiwch chwythu.

Canlyniadau ac Esboniad

Edrychwch! Mae'n acros yn llawn aer!  Wrth i'r balŵn ymestyn, gwthiodd aerr o'r botel. Mae'r gwasgedd aer yn y botel yn is na'r gwasgedd aer yn y balŵn, felly nid oedd y botel yn ddigon cryf i wasgu'r aer allan. 

Limit Less Campaign

Support our manifesto for change

The IOP wants to support young people to fulfil their potential by doing physics. Please sign the manifesto today so that we can show our politicians there is widespread support for improving equity and inclusion across the education sector.

Sign today